Marko Ikonen
filosofian tohtori (tietojenkäsittelytiede)
kehitysjohtaja

Markon tuella rakennat projektitoiminnan toimintamallit ja työkalut toisin. Hänen avullaan myös koulutat ja kehität projektitiimien työskentelyä. Erityisesti Marko auttaa kehittämään ICT-organisaatioiden työkäytäntöjä.