Mikä ihmeen VUCA?

Mikä ihmeen VUCA?

Projektitoiminta on välillä tosi turhauttavaa. Yksi projekti jumittaa jatkuvien muutostarpeiden ja tarpeettomien virheiden takia. Toisessa porukka näyttää vetävän vauhdilla eri suuntiin. Kolmannessa tehdään viikkotolkulla turhaa työtä väärien olettamusten varassa.

Pidä siinä nyt sitten hommaa kunnolla näpeissä.

Miksi näin sitten on? On helppo heittää, että tällaiset ongelmat johtuvat vain puutteellisesta projektinhallinnasta. Todellinen syy on kuitenkin paljon syvemmällä projektien toimintaympäristössä. Tuo todellinen syy on VUCA.

On helppo heittää, että ongelmat johtuvat vain puutteellisesta projektinhallinnasta.

VUCA-käsite kehitettiin alun alkaen USA:n armeijan piirissä kuvaamaan kylmän sodan jälkeistä maailmaa. Yleisessä johtamiskeskustelussa se viittaa niihin organisaatioiden toimintaympäristön piirteisiin, joihin johtamisessa on enenevässä määrin kyettävä vastaamaan: epävakauteen (Volatility), epävarmuuteen (Uncertainty), kompleksisuuteen (Complexity) ja monitulkintaisuuteen (Ambiguity).

On ilmiselvää, että myös projektitoiminta ja projektien johtaminen tapahtuu yhä enemmän ja enemmän tällaisissa VUCA-ympäristöissä. Projektitoiminnassa jokaiseen VUCA-ympäristöjen piirteeseen myös liittyy omat erityisvaatimuksensa:

1. Epävakaassa toimintaympäristössä asiat muuttuvat nopeasti, jolloin niihin on myös reagoitava projekteissa nopeasti – mutta hallitusti. Jokaista asiaa ei voi viedä johdon pöydälle päätettäväksi, mutta toisaalta reagointi ei saa myöskään olla hallitsematonta poukkoilua.

2. Epävarmassa toimintaympäristössä kaikkia ongelmia on vaikea ennakoida, mutta kaikkiin ennakoitavissa oleviin ongelmiin tulisi osata varautua. Tätä varten projekteissa pitäisi tehokkaasti hyödyntää aiempia oppeja ja kokemuksia.

3. Kompleksisessa toimintaympäristössä projekteihin liittyy runsaasti erilaisia sidosryhmiä näkökulmineen ja intresseineen, ja heidät tulisi saada toimimaan riittävän yhtenäisesti ja koordinoidusti.

4. Monitulkintaisessa toimintaympäristössä asioita on vaikea hahmottaa ja määritellä tarkasti ennakkoon. Siksi tehtyjä ratkaisuja olisi jatkuvasti arvioitava uudelleen projektissa kertyvän uuden tiedon valossa.

Useimmat projektitoiminnan ongelmat VUCA-ympäristöissä johtuvat siitä, että ihmiset eivät projekteissa toimi näiden vaatimusten edellyttämällä tavalla: joko heillä ei ole valmiuksia siihen tai sitten organisaation toimintatavat eivät tue sitä riittävästi.

Niinpä jos näistä ongelmista haluaa päästä eroon, on kehitettävä sellaisia valmiuksia ja toimintatapoja, jotka oikeasti ovat yhteensopivia VUCA-ympäristön vaatimusten kanssa.

Tämän myötä homma ei varmasti myöskään olisi niin turhauttavaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *