Mistä löytää aikaa projektitoiminnan kehittämiseen?

Mistä löytää aikaa projektitoiminnan kehittämiseen?

Projektitoiminnan kehittämiseen ei useinkaan tunnu jäävän riittävästi aikaa. Arkiset kiireet painaa päälle ja kehittäminen aina jotenkin vain jää – vaikka tarvetta olisi. Niinpä niitä kipeimminkään kaivattuja parannuksia ei vain saada aikaiseksi.

Mistä siis saisi aikaa projektitoiminnan kehittämiseen?

Ajanpuute on yksi tyypillisimpiä selityksiä sille, että projektitoimintaa ei kehitetä. Koska kaikki aika menee varsinaiseen tekemiseen, sitä ei enää yksinkertaisesti riitä kehittämiseen.

Ajanpuute ei koskaan ole varsinainen kehittämisen este.

Viime kädessä ajanpuute ei silti koskaan ole varsinainen kehittämisen este. Se on ainoastaan seuraus siitä, miten projektitoiminnan kehittäminen nähdään ja mielletään.

Periaatteessa toiminnan kehittämistä voidaan organisaatioissa lähestyä kahdella tavalla:

  1. Erillisenä toimintona, jolloin sitä pyritään tekemään aina mahdollisuuksien mukaan. Kehittäminen on siis alisteista muulle toiminnalle ja riippuvaista siitä ylijäävästä ajasta.
  2. Kiinteänä osana kaikkea toimintaa, jolloin sille on varattu oma säännöllinen paikkansa ja aikansa organisaation arjessa.

On ilmiselvää, että ajanpuute on ongelma ainoastaan ensin mainitussa tapauksessa. Jos kehittämisen mielletään olevan muusta toiminnasta erillinen asia, sille on tuskin koskaan riittävästi aikaa.

Niinpä monasti ensimmäinen askel projektitoiminnan kehittämiseen organisaatioissa on kehittää itse kehittämistä: niitä oletuksia, rakenteita ja toimintatapoja – kehittämisen työkäytäntöjä – joiden varassa toimintaa kehitetään.

Haluatko selvittää, miten kehittämisen työkäytäntöjä voisi omassa organisaatiossasi kehittää? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!