Onnistu muutosjohtamisessa ihmisten toiminnan analyysillä

Onnistu muutosjohtamisessa ihmisten toiminnan analyysillä

Onnistu muutosjohtamisessa ihmisten toiminnan analyysillä

Muutosjohtaminen ei aina tuota haluttuja tuloksia. Uusia toimintamalleja tai työkaluja ei saadakaan muutoshankkeissa käyttöön odotetusti. Käyttöönotettuinakaan ne eivät välttämättä tehosta toimintaa tai tuo kustannussäästöjä. Pahimmillaan organisaatiomuutos aiheuttaa aivan uusia ongelmia.

Syy tähän kaikkeen on yksinkertainen: ihmiset eivät käytännössä toimi kuten heidän on ajateltu toimivan. Useimmiten kyse ei kuitenkaan ole pelkästä muutosvastarinnasta, vaan tilanne on huomattavasti monisyisempi. Onnistunut muutosjohtaminen edellyttää tällöin kokonaisvaltaista näkemystä ihmisten toiminnan taustoista.

Ratkaisuttamo™ Esteanalyysi – Muutosjohtamisen tehokas täsmätyökalu

Projektivarikon Ratkaisuttamo™ Esteanalyysi on kokonaisvaltainen muutosjohtamisen täsmätyökalu. Sillä ratkaiset tehokkaasti ihmisten toiminnasta johtuvia ongelmia erilaisissa muutoshankkeissa.

Esteanalyysimme avulla mm.

  • saat kokonaisvaltaisen kuvan muutoshanketta jarruttavista tekijöistä
  • tunnistat muutoshankkeessa kohdattujen ongelmien juurisyitä
  • löydät toimivia ratkaisuja muutosjohtamisen haasteisiin
    ja tätä kautta saavutat halutut tulokset.
Onnistu muutosjohtamisessa!

Miten Ratkaisuttamo™ Esteanalyysi tukee muutosjohtamista?

Ratkaisuttamo™ Esteanalyysi koostuu kahdesta puolen työpäivän mittaisesta työpajasta, joissa pureudutaan muutoshanketta hankaloittavaan ihmisten toimintaan organisaatiossa. Työpajojen tuloksena saat raportin konkreettisista toimenpide-ehdotuksista ongelman ratkaisemiseksi.

Ratkaisuttamo™ Esteanalyysi perustuu kehittämäämme työkäytäntöanalyysiin, jossa tarkastellaan systemaattisesti ja kokonaisvaltaisesti ihmisten toiminnan syitä ja seurauksia.

Referenssicase

digitalisaatiojohtaja
Jaakko Kurhila
Helsingin yliopisto

”Digitalisaatiohankkeissa on kyse muutoksesta. Monessa organisaatiossa digitalisaatio on viheliäinen ongelma, sillä siinä pitää murtaa olemassa olevia rakenteita ja totuttuja prosesseja. Välillä asiat eivät myöskään etene toivotulla tavalla.

Meille HY:llä Ratkaisuttamo™ Esteanalyysi tarjosi jäsentyneen tavan käydä omaa ongelmakenttäämme läpi. Näppärän analyysimallin avulla ymmärsimme, mikä se varsinainen ongelma on. Näin saatiin ymmärrys siitä, mitä ongelmalle pitäisi tehdä.

Työpajan konkreettisin hyöty oli havaita, mihin asioihin voi ja pitäisi vaikuttaa. Paja oli myös vaivaton toteuttaa. Ennakkovalmisteluja ei tarvittu, vaan kaikki pystyttiin toteuttamaan yhden iltapäivän aikana.

Uskon, että jokaisessa vakiintuneessa organisaatiossa digimuutos kaipaa kaiken mahdollisen avun. Meitä Ratkaisuttamo™ Esteanalyysi pystyi auttamaan juuri silloin, kun itsellä alkoi jo vähän usko loppua.”

Jaakko Kurhila, Helsingin yliopisto

Varmista onnistunut muutosjohtaminen tässä ja nyt

Muutosjohtamisen menestys voi olla pienestä kiinni. Ratkaisuttamo™ Esteanalyysi on tehokas täsmätyökalu tunnistaa, mistä oikein kiikastaa. Ota siis yhteyttä, niin raivataan yhdessä esteet muutosprojektisi tieltä:

sähköpostitse info (at) projektivarikko.fi
tai puhelimitse 040 660 1600

TAI

Varaa maksuton keskusteluaika

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä:

Projektien kickoff-työpajat
Projektijohdon sparraukset