Tue arjen projektijohtamista tohtoritason asiantuntijalla

Tue arjen projektijohtamista tohtoritason asiantuntijalla

Projektien johtaminen on vaativaa työtä. Tilanteita tulee ja menee nopealla tahdilla. Monet asiat ovat epävarmoja. Liikkuvia osia on paljon ja välillä niistä on vaikea saada edes otetta. Samalla tulisi kuitenkin pitää huolta siitä, että projekteilla tavoitellut tulokset ja hyödyt saavutetaan.

Tämän kaiken taklaamiseksi olennaisinta on se, mitä arjen projektijohtamisessa konkreettisesti tapahtuu. Sitä tukemaan tarjoamme koko joukon sparrauspalveluja erilaisista täsmätyöpajoista räätälöityihin valmennuksiin. Tohtoritasoisen asiantuntemuksemme avulla maksimoit mahdollisuudet menestyä käytännön projektiohtamisessa.

Edistä arjen johtamistyötä räätälöidyillä työpajoilla ja valmennuksilla

Räätälöitävillä täsmätyöpajoillamme ja -valmennuksillamme ratkaiset erilaisia arjen projektijohtamiseen liittyviä käytännön haasteita. Ne rakennetaan aina tapauskohtaisesti erikseen. Tarvittaessa niissä voidaan hyödyntää kehittämäämme projektisimulaatiota ja muita toiminnallisia menetelmiä.

Projektien riskit ja opit haltuun Ratkaisuttamo™ -reflektiotyöpajoilla

Ratkaisuttamo™ Riskireflektio on projektien riskienhallintaan tarkoitettu työpaja. Sen avulla tunnistat ja torjut ihmisten toiminnasta aiheutuvat kriittiset riskit ja turvaat projektin tulokset.

Ratkaisuttamo™ Jälkireflektio taas on projektin avainhenkilöiden yhteinen lessons learned -työpaja. Sen avulla tunnistat projektin onnistumisten ja epäonnistumisten todellisia juurisyitä ja maksimoit projektista saatavat opit ja hyödyt.

Molemmat palvelut pohjautuvat ohjattuun analyysiin ihmisten arkisista työkäytännöistä. Niihin voi osallistua maksimissaan 10 henkilöä kerrallaan. Kummankin palvelun tuloksena saat erillisen koosteraportin toimenpide-ehdotuksineen.

Referenssicase

”Olimme käynnistäneet hankkeen uuden liiketoiminnan kehittämiseksi yhteistyökumppanimme kanssa. Eräässä sen vaiheessa tarvitsimme syvällisempää näkemystä senhetkisestä tilanteestamme ja siihen liittyvistä epävarmuuksista.

toimitusjohtaja
Sakari Parre
Seita Technologies Oy

Ratkaisuttamo™ Riskireflektio raportteineen auttoi kartoittamaan kokonaisvaltaisesti hankkeemme tilanteen vähällä vaivalla. Työpajaosuudessa ulkopuolisen ohjaama keskustelu auttoi keskittymään olennaiseen. Siten saimme jo pajan aikana selkiytettyä ajatuksiamme ilman aikaavieviä valmisteluja.

Pajan pohjalta laadittu raportti sisälsi juuri olennaisen tiedon siitä, mitä hankkeessamme tulisi ottaa huomioon. Itse tehtynä vastaava kartoitus ei välttämättä olisi ollut yhtä kattava. Raportti tarjosi meille konkreettisen työkalun askelmerkkeineen, joiden pohjalta meidän oli hyvä lähteä eteenpäin.

Meille Ratkaisuttamo™ Riskireflektio on ollut tehokas väline kokonaiskuvan luomiseen ja vaihtoehtoisten etenemismallien arviointiin. Se soveltuu erinomaisesti nopeuttamaan päätöksentekoa juuri tällaisten isojen hankkeitten milestone-kohdissa.”

– Sakari Parre, Seita Technologies Oy

Ota tohtoritasoinen asiantuntemus käyttöösi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin nostetaan yhdessä organisaatiosi projektijohtaminen uudelle tasolle!

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä:

Projektien kickoffit

Muutoshankkeiden ongelmanratkaisu