Torju projektin kriittiset riskit ja saavuta halutut tulokset

Torju projektin kriittiset riskit ja saavuta halutut tulokset

Ratkaisuttamo™ Riskireflektio on projektien riskienhallintaan tarkoitettu puolen päivän työpaja. Sillä hallitset projektin onnistumisen kannalta kriittisimpiä riskejä.

Ratkaisuttamo™ Riskireflektio pureutuu projektin riskeihin pintaa syvemmälle. Sen avulla torjut ihmisten toiminnasta aiheutuvat kriittiset riskit ja turvaat projektin tulokset.

Ratkaisuttamo™ Riskireflektio pohjautuu ohjattuun analyysiin projektin riskeihin liittyvistä työkäytännöistä. Siihen voi osallstua maksimissaan 10 henkilöä kerrallaan. Työpajan tuloksena saat koosteraportin työpajassa käsitellyistä riskeistä ja niihin liittyvistä toimenpide-ehdotuksista.

Referenssicase: Seita Technologies Oy

Toimitusjohtaja Sakari Parre

Olimme käynnistäneet hankkeen uuden liiketoiminnan kehittämiseksi yhteistyökumppanimme kanssa. Eräässä sen vaiheessa tarvitsimme syvällisempää näkemystä senhetkisestä tilanteestamme ja siihen liittyvistä epävarmuuksista.

Ratkaisuttamo™ Riskireflektio raportteineen auttoi kartoittamaan kokonaisvaltaisesti hankkeemme tilanteen vähällä vaivalla. Työpajaosuudessa ulkopuolisen ohjaama keskustelu auttoi keskittymään olennaiseen. Siten saimme jo pajan aikana selkiytettyä ajatuksiamme ilman aikaavieviä valmisteluja.

Pajan pohjalta laadittu raportti sisälsi juuri olennaisen tiedon siitä, mitä hankkeessamme tulisi ottaa huomioon. Itse tehtynä vastaava kartoitus ei välttämättä olisi ollut yhtä kattava. Raportti tarjosi meille konkreettisen työkalun askelmerkkeineen, joiden pohjalta meidän oli hyvä lähteä eteenpäin.

Meille Ratkaisuttamo™ Riskireflektio on ollut tehokas väline kokonaiskuvan luomiseen ja vaihtoehtoisten etenemismallien arviointiin. Se soveltuu erinomaisesti nopeuttamaan päätöksentekoa juuri tällaisten isojen hankkeitten milestone-kohdissa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä: