Referenssit

Referenssit

Asiakkaitamme

Helsingin yliopisto, University of Helsinki  Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä    Lapin ammattikorkeakoulu

      

Meistä sanottua

Toimitusjohtaja Sakari Parre, Seita Technologies Oy

”Projektivarikon simulaatiovalmennuksessa oli paljon viihdyttäviä elementtejä. Saimme paitsi hauskan yhteisen kokemuksen, mutta myös erittäin tarpeellisen näkemyksen siihen mitä firmassa eri ihmiset ajattelevat. Ja tietenkin jonkinlaisen omaan tekemiseenkin liittyvän kriittisen tulokulman.

Valmennus kannusti henkilöstöä kiinnittämään huomiota yhteisen työskentelymme parantamiseen. Sen ansiosta löysimme ratkaisuja toimintamme ongelmakohtiin.

Lisäksi Projektivarikon kyky jäsentää, aika vähäisilläkin syötteillä, on vaikuttava.”


Kehityspäällikkö Arto Aniluoto, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

”Valmennustyöpaja kiteytti asiantuntijoillemme ryhmässä toimimisen kannalta olennaisia tekijöitä. Se syvensi heidän ymmärrystään roolien ja ryhmädynamiikan merkityksestä onnistuneelle yhteistyölle.

Pajan ansiosta etupäässä teknistä työtä tekevät asiantuntijamme hahmottivat uudella tavalla, mikä merkitys ryhmärooleilla ja osaamisen jakamisella on työn tuloksille.

Lisäksi työpaja herätti osallistujia kyseenalaistamaan aiempia käsityksiään sekä kannusti hedelmälliseen ryhmätyöskentelyyn yli tiimirajojen.”


Digitalisaatiojohtaja Jaakko Kurhila, Helsingin yliopisto

”Digitalisaatiohankkeissa on kyse muutoksesta. Monessa organisaatiossa digitalisaatio on viheliäinen ongelma, sillä siinä pitää murtaa olemassa olevia rakenteita ja totuttuja prosesseja. Välillä asiat eivät myöskään etene toivotulla tavalla.

Meille HY:llä Projektivarikon sparraustyöpaja tarjosi jäsentyneen tavan käydä omaa ongelmakenttäämme läpi. Näppärän analyysimallin avulla ymmärsimme, mikä se varsinainen ongelma on. Näin saatiin ymmärrys siitä, mitä ongelmalle pitäisi tehdä.

Työpajan konkreettisin hyöty oli havaita, mihin asioihin voi ja pitäisi vaikuttaa. Paja oli myös vaivaton toteuttaa. Ennakkovalmisteluja ei tarvittu, vaan kaikki pystyttiin toteuttamaan yhden iltapäivän aikana.

Uskon, että jokaisessa vakiintuneessa organisaatiossa digimuutos kaipaa kaiken mahdollisen avun.
Meitä Projektivarikko pystyi auttamaan juuri silloin, kun itsellä alkoi jo vähän usko loppua.”


Projektityön kehittäjä ja hankepäällikkö, Mirja Alve, Alvaco Oy

”Projektivarikon tapa tuoda projektijohtamisen asioita käsiteltäväksi on piristävän erilainen kuin muilla alan toimijoilla, joiden koulutuksissa tai kickoff -tilaisuuksissa olen ollut. Heidän vahvuutensa on siinä, että he pistävät porukat itse oivaltamaan asioita – he eivät kerro ratkaisuja.

Pidän myös tavasta kärjistää asioita niin, että se saa osallistujien tunteet heräämään ja sitä kautta katsomaan kriittisesti myös omia näkemyksiään.”