Toiminnalliset projektivalmennukset

Toiminnalliset projektivalmennukset

Toiminnalliset projektivalmennukset edistävät yhteistyötä projekteissa

Valtaosa projektien ongelmista liittyy ihmisten yhteistyöhön ja sen johtamiseen. Ei ole niin turhauttavaa kivirekeä kuin projekti, jossa yhteistyö tökkii.

Toiminnalliset projektivalmennuksemme parantavat tehokkaasti projektihenkilöstön ja -johdon yhteistyövalmiuksia. Projektivalmennustemme avulla pystyt nostamaan esille ja ratkaisemaan monia projektiarjen yhteistyöongelmia. Elämyksellisellä ja mieleenpainuvalla projektivalmennuksella edistät myös tehokkaasti ihmisten ryhmäytymistä.

Projektivalmennuksemme soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi projektien kickoffeihin ja projektihenkilöstön yhteisiin TYKY- ja kehittämispäiviin. Lisäksi niitä voidaan käyttää projektien avainhenkilöiden kouluttamiseen, joko sellaisenaan tai esimerkiksi osana laajempaa räätälöityä koulutuspakettia.

Toiminnalliset projektivalmennukset:

Puolen päivän kickoff-työpaja 3 200 € + alv.
Yhden päivän valmennustyöpaja 4 200 € + alv.

Yhteen valmennustyöpajaan voi osallistua 6-25 henkilöä. Hintoihin sisältyy projektivalmennuksen valmistelu kanssanne, projektisimulaatio sekä purkukeskustelujen valmentava ohjaaminen joko teidän tiloissanne tai etänä.

Projektivalmennuksen pohjana elämyksellinen projektisimulaatio

Toiminnalliset projektivalmennuksemme perustuvat työpajan aluksi pelattavaan elämykselliseen projektisimulaatioon. Projektiarkea jäljittelevässä, provosoivassa ja jopa hauskassa simulaatiossa osallistujat kohtaavat leikkimielisen roolipelaamisen kautta monia projektiarjesta tuttuja haasteita.

Leikkimielisyydestään huolimatta simulaatio on korvaamaton osa valmennusta. Sen tarkoituksena on tehdä konkreettisesti näkyväksi yhteistyöongelmien syitä ja seurauksia. Erityisesti simulaatio havainnollistaa, että eri ihmisillä voi olla monia ristiriitaisiakin näkökulmia ja intressejä samaa projektia kohtaan.

Simulaation avulla osallistujat pystyvät myös tarkastelemaan omaa työarkeaan ja arkisia toimintatapojaan aivan uusin silmin.

 

 

Projektivalmennuksen taika piilee purkukeskusteluissa!

Toiminnallisten projektivalmennustemme varsinaisena pihvinä ovat simulaatioon pohjautuvat purkukeskustelut ennalta sovituista teemoista. Näissä purkukeskusteluissa osallistujat muodostavat yhdessä selkeän käsityksen siitä, mitä hyvä yhteistyö kaikilta vaatii omassa käytännön projektiarjessa.

Käsiteltäviksi teemoiksi voit valita mitä tahansa arkiseen yhteistyöhön liiittyviä teemoja. Tyypillisesti teemat ovat liittyneet esimerkiksi vuorovaikutuksen edistämiseen, yhteistyön parantamiseen, hyvään tiimityöskentelyyn tai työyhteisön konfliktien purkamiseen.

Tarvittaessa autamme tunnistamaan teemoja, joita käsittelemällä vähennätte parhaiten projektiarjen kitkaa.

Projektivalmennuksen tilaaminen on helppoa

Tilaajalta valmennuksen tilaaminen vaatii vain tunnin mittaisen etäpalaverin, jossa sovimme yhdessä työpajan teemoista ja käytännön järjestelyistä. Osallistujien osalta riittää, että he muistavat olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Ota siis yhteyttä jo tänään, joko sähköpostitse osoitteeseen info (at) projektivarikko.fi tai puhelimitse numeroon 040 660 1600!

Case: OpenDigi-hankkeen kickoff

”Olimme havainneet aiemmissa projekteissamme haasteita tiedonkulussa ja eri lähtökohdista tulevien osallistujien sitoutumisessa yhteistyöhön. Halusimme tämänkertaiseen kickoffiimme välineen, jonka avulla erityisesti näitä asioita saataisiin parannettua.

Projektivarikon projektivalmennuksen avulla työryhmiemme osallistujat tutustuivat toisiinsa ja pääsivät kiinni yhteiseen työskentelyyn selvästi nopeammin kuin aiemmin. Yhteinen simulaatiokokemus toimi tehokkaana jäänsärkijänä ja yhteisten toimintatapojen määrittely teki ryhmistä aiempaa tiiviimpiä.

Kaiken kaikkiaan projektivalmennus vaikutti ryhmien yhteistyöhön positiivisesti. Se auttoi rakentamaan yhteisymmärrystä osallistujien välillä ja vähentämään kiireestä aiheutuvaa valitusta.

Olemme erittäin tyytyväisiä projektivalmennuksen antiin.”

Marika Peltonen, valtakunnallinen OpenDigi-hanke, Jyväskylän yliopisto

Joko olet tutustunut muihin palveluihimme? Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä:

Sparraustyöpajat projektijohdolle
Räätälöidyt kehittämisratkaisut