Tuplaa projektijohtamisen tulokset ihmislähtöisin ottein

Tuplaa projektijohtamisen tulokset ihmislähtöisin ottein

Tuplaa projektijohtamisen tulokset ihmislähtöisin ottein!

Projektijohtamiselta odotetaan paljon. Projektien aikataulut ja kustannukset tulisi pitää kurissa samalla kun tavoitellut tulokset ja hyödyt saavutetaan. Kaikkia näitä odotuksia on kuitenkin vaikea lunastaa: projektin johtamisen menetelmät eivät tuotakaan tulosta. Käytössä olevilla projektinhallinnan malleilla ja työkaluilla ei saavuteta haluttuja tuloksia.

Ongelma on silti vain harvoin käytetyissä malleissa ja työkaluissa sinänsä. Niiden sijaan ratkaisevaa on se, mitä ihmiset projekteissa konkreettisesti tekevät – tai jättävät tekemättä. Menestyvän projektijohtamisen ytimessä onkin aina kaikkien projektiin osallisten ihmisten arkinen toiminta.

Menestyvää projektijohtamista Projektivarikon sparrauksilla

Projektijohtamisen sparrauspalvelumme tarjoavat konkreettisia eväitä päästä kiinni ja vaikuttaa ihmisten toimintaan projektityön arjessa. Niiden avulla mm.

projektijohtamisen sparraukset
 • lisäät projektijohdon johtamisvalmiuksia
 • pienennät projektien kustannuksia
 • vältät turhat viivästykset
 • torjut varmemmin projektin riskejä
 • otat projektien opit paremmin haltuun
 • sujuvoitat arjen projektityöskentelyä
  ja tätä kautta maksimoit projekteista saatavia hyötyjä.

Projektijohtamisen sparraukset käytännössä

Projektivarikon sparraukset perustuvat räätälöityihin täsmätyöpajoihin sekä asiakaskohtaisiin täsmävalmennuksiin. Ne ovat toteutettavissa niin paikan päällä kuin etäyhteyksienkin avulla.

Täsmätyöpajoissamme keskitytään ratkaisemaan tiettyä käytännön haastetta projektijohtamisessa tai sen kehittämisessä ihmisten toiminnan näkökulmasta. Työpajoja voidaan käyttää esimerkiksi

 • projektin kriittisten riskien tunnistamiseen ja torjuntaan
 • projekteista oppimisen edistämiseen
 • kokonaiskuvan kirkastamiseen projektin tilanteesta
 • konfliktitilanteiden analysoimiseen ja ratkaisemiseen
 • kehittämiskohteiden tunnistamiseen arjen projektitoiminnassa
 • käytännönläheisten projektiohjeistusten rakentamiseen
 • kokemusten jakamiseen.

Työpajat kestävät tapauskohtaisesti yhdestä tunnista yhteen työpäivään kerrallaan. Työpajojen tuloksista saat kirjallisen raportin toimenpidesuosituksineen tai muun erikseen sovittavan tuotoksen.

Projektivarikon täsmävalmennuksissa parannetaan projektijohdon valmiuksia johtaa ihmisten toimintaa projektityön arjessa. Niiden aiheina voi olla esimerkiksi

 • projektiryhmän johtaminen
 • työkalujen ja menetelmien valitseminen
 • henkilöriskit ja niiden hallinta
 • kehittämisprojektin johtaminen.

Toteutamme valmennukset tilanteen mukaan lyhyinä pistevalmennuksina tai pitempinä valmennusohjelmina. Tarvittaessa valmennuksissa hyödynnetään kehittämäämme projektisimulaatiota ja muita toiminnallisia menetelmiä.

menestyvää projektijohtamista

Esimerkkejä projektijohtamisen sparrauksista

Projektijohtamisen sparrauksemme rakennetaan tapauskohtaisesti erikseen ja aina asiakkaan omista lähtökohdista. Esimerkkitoteutuksiamme:

Esimerkki 1: Riskireflektio projektin kriittisten riskien hallintaan

Puolen päivän työpaja etänä, 2 osallistujaa

 • Vaihe 1: Käsiteltävien riskien määrittäminen ja työpajan ajankohdan sopiminen.
 • Vaihe 2: Työpaja (3 h), jossa tehdään ohjattu työkäytäntöanalyysi valittuihin riskeihin liittyvästä ihmisten toiminnasta.
 • Vaihe 3: Työpajan raportointi, jossa esitetään konkreettisia suosituksia valittujen riskien torjumiseksi.

Hinta 4 700 € + alv.

Esimerkki 2: Ohjeistuksen rakentaminen portfolionhallintaan

3 x 1 tunnin työpajaa, 5 osallistujaa

 • Vaihe 1: Työpajojen tavoitteiden määrittäminen ja ajankohtien sopiminen.
 • Vaihe 2: Ensimmäinen työpaja, jossa määritetään ohjeistuksen asiasisältö ensimmäistä väliversiota varten.
 • Vaihe 3: Ensimmäisen väliversion kommentointi.
 • Vaihe 4: Toinen työpaja, jossa tehdään ohjattu analyysi ohjeistuksen kohderyhmästä toista väliversiota varten.
 • Vaihe 5: Toisen väliversion kommentointi.
 • Vaihe 6: Kolmas työpaja, jossa käydään läpi toinen väliversio ja siitä saadut kommentit lopullista versiota varten.
 • Vaihe 7: Lopullisen ohjeistuksen toimittaminen.

Hinta 5 200 € + alv.

Esimerkki 3: Räätälöity valmennus kehittämisprojektien projektipäälliköille

Kahden työpäivän toteutus asiakkaan tiloissa, 10 osallistujaa

 • Päivä 1: Projektipäällikön työ kehittämisprojekteissa – rooli kunnolla haltuun
 • Päivä 2: Kehittämisprojektien suunnittelu ja toteutus – keskity oikeisiin asioihin ja oikealla tavalla

Hinta 4 500 € + alv.

Referenssicase

”Olimme käynnistäneet hankkeen uuden liiketoiminnan kehittämiseksi yhteistyökumppanimme kanssa. Eräässä sen vaiheessa tarvitsimme syvällisempää näkemystä senhetkisestä tilanteestamme ja siihen liittyvistä epävarmuuksista.

toimitusjohtaja
Sakari Parre
Seita Technologies Oy

Projektivarikon Riskireflektio raportteineen auttoi kartoittamaan kokonaisvaltaisesti hankkeemme tilanteen vähällä vaivalla. Työpajaosuudessa ulkopuolisen ohjaama keskustelu auttoi keskittymään olennaiseen. Siten saimme jo pajan aikana selkiytettyä ajatuksiamme ilman aikaavieviä valmisteluja.

Pajan pohjalta laadittu raportti sisälsi juuri olennaisen tiedon siitä, mitä hankkeessamme tulisi ottaa huomioon. Itse tehtynä vastaava kartoitus ei välttämättä olisi ollut yhtä kattava. Raportti tarjosi meille konkreettisen työkalun askelmerkkeineen, joiden pohjalta meidän oli hyvä lähteä eteenpäin.

Meille Projektivarikon Riskireflektio on ollut tehokas väline kokonaiskuvan luomiseen ja vaihtoehtoisten etenemismallien arviointiin. Se soveltuu erinomaisesti nopeuttamaan päätöksentekoa juuri tällaisten isojen hankkeitten milestone-kohdissa.”

– Sakari Parre, Seita Technologies Oy

Oletko valmis nostamaan projektijohtamisen tulokset uudelle tasolle?

Projektijohtamisen menestys riippuu aina ihmisten toiminnasta. Projektivarikon sparraukset auttavat projektijohtoa ottamaan ihmisten toiminnan entistä paremmin haltuun. Ota siis yhteyttä ja siivitetään yhdessä projektijohtamisen tulokset uudelle tasolle:

sähköpostitse info (at) projektivarikko.fi
tai puhelimitse 040 660 1600

TAI

Varaa maksuton keskusteluaika

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä:

Projektien kickoff-työpajat
Muutoshankkeiden ongelmanratkaisu